Ejegod Ejendomme A/S
- en passioneret fusion af fortid, nutid og fremtid.

Visualisering af Hærvejsbroen, Cubo Arkitekter A/S
I kongens ånd
Vores aftryk

Hos Ejegod Ejendomme skal ethvert aftryk på landkortet være et fast aftryk af kvalitet. Et kvalitetsstempel. Og netop derfor var det også et helt naturligt valg, at vores navn Ejegod Ejendomme A/S skulle have rødder i Erik Ejegods gode karisma og visionære karaktertræk. At vores projekt i Viborg Baneby tilmed ligger op ad Hærvejen er lige i kongens gode ånd. Hans samlende karakter mindes og hyldes med Ejegod-kvarterets helt centrale placering i Viborg Baneby – og i Viborg i det hele taget. Et samlingspunkt.

I Kongens gode ånd

Erik Ejegod blev kronet som konge af Danmark tilbage i 1095 og mindet i Viborg med en mindesten placeret på toppen af Borgvold. Erik ’Den Evigt Gode’ står nu ikke længere blot mejslet i sten, men mindes i Viborg i det nye Erik Ejegod-kvarter ved Viborgs spirende Baneby. Med viljestyrke og et visionært tankesæt satte Erik Ejegod i sin tid gode aftryk på landkortet. Og med sin karismatiske karakter havde Erik Ejegod altid folk omkring sig.

I Piacenza i Italien grundlagde Erik ’Den Evigt Gode’ et gæstehjem for pilgrimme. Mens han i Lucca indstiftede et legat, der gav alle nordboere ret til gratis vin, når de kom forbi på deres pilgrimsfærd. Og I Lund fik han oprettet et selvstændigt dansk ærkebispesæde.

Med stort potentiale
og lang horisont

Hos Ejegod Ejendomme tror vi på, at vi med historiske rammer, fremsynet detaljerigdom og gode gedigne materialer danner grobund for boliger til livet – boliger for livet. Med et både historisk- og trendmæssigt perspektiv tror vi nemlig på investeringer i visionære projekter. På attraktive adresser. På intelligente og inspirerende kvadratmeter. Og på at skabe liv i og mellem boliger. Vi tænker ethvert projekt ind i konteksten, så inde- og uderum smelter sammen og bliver en integreret og æstetisk del af nærområde og miljø. Det gode og det gennemførte ligger i vores DNA – lad os samle på format og give det videre.